תיעוד API
ממשקי ה-API של SUMIT זמינים לשימוש עבור כל משתמשי המערכת באמצעות REST.
מוצגות הפעולות הנפוצות בלבד. הצגת רשימת הפעולות המלאה »